Cve/m. - Z'yZ y/yZyy ys S oc- J/ZMi/t?^ ^Z^yy^y/,'/Z yz^^y ^y'Zy Z/ Zf' ,y3^Z€<y^r^W^y- yy-yyyZ J Z^r-zzZy yf/r /Cy Z-yéZ.^^z^Z^zyZ^yZ-yy f ZZè^z-z Z /3,z ^sz^zz Zzf //zzZZ^ /!-'? y£#y»^ZyC^pyz, /Z yr/ZZy. s^ y/~ ZZZzZZ^yzZ^- yZzZy y tbty-y <*#st t/"yS?. yy Zyzz-yy'y - zz-zz-r z-zzyyz Zy^ yy -z^zy^y TyZ^, yyvs z &- zi. ZZfZ^ yyJZ Zy/y. ZfZ *Y /yyy. f Z<ZZy?y yy Z vz yZcZ yy-yz yyy/Zy z-zzl y <Zs^?^. ~zZfZ''ï:y <- v /iV-2, >-.^> - - CSeye^z^ SrA-^ 'yyy<

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1876 | | pagina 17