ySAzeum /7>M s ysz/'p ^ss^zs sszzz zzr z^z/ 7 mz.-- 7(1277 L tpuu/tC/e -zZ^-z^S?z.- SZé^- z^/ Cucu 72 2Z^ //f yz<A///#/z7 ■.//#/ZrYs Z/Z/ zs? tz^Z/Z-tsT' s7^pz22 Ztpf/Zf' 'sTzrjy SS ZS// /Ztz's c/S; 27 z7 7/ 11 /JZ7<? S 222 zSZ&e^rt^S* SéPZzL Z f -* - /s/- 7/ zy yssyz~< AzzsïS'/, 2 7<ZySy 22zy zz22 zZzzSZZSzS/ZZSZP&s 222 /sz/'^zz z7sZz?-7 2/2727 's//7#2^/y/2/zsr; ZSSZZZZ/ SSzzz- './/ZZ -p/z- -si2/j /z)zZSAr?-z72'S Z^-77/Zz '.zv '2 z/7?/2m /zsp/2/s^2c zi^ZZZzzzzzZ^ iSZzzzz 7-.7Z'ZZs /.J '2 27s/z727^ 22zz M#//> 7 z^^T/y /2y 777, ZZKY S; Z= V '?ss c /7S?P& r 7*/ S^ZSS /^f SZs'S' s-ï se z? c3 S, /f27^ ^r Sy^/Zs z^ 7/72/777 77 Z/s ZrS Zf-,'Z ZS>Z<zZs*<yZ ZZZZ /y/T?/V? 777/72z/zz

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1873 | | pagina 66