GEMEENTE PUTTE (N.Br.) i Putte N.B.16 juli 1981 Aan de Leden van de Raad der gemeente Putte. Mevrouw, Heren, Hierbij kunnen wij U tot ons genoegen mededelen, dat het College van Gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven voor: 1de aanleg van een verbindingsweg tussen de Acacialaan en de Weg naar de Hooiweide; 2. de aanleg van een verbindingsweg tussen de Hogebergdreef en de Keizerstraat; 3. de aanleg van 4 tennisbanen aan de Postbaan. Daarnaast hebben Gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan de begrotingswijziging, waarbij het krediet voor de aanleg van deze tennisbanen is gevoteerd. De begrotingen voor de omschreven verbindingswegen zijn om advies naar de provinciale waterstaat gezonden. Zodra deze dienst advies heeft uitgebracht zullen Gedeputeerde staten ter zake een beslissing nemen. Met vriendelijke groeten, Burgemeester en wethouders van Putte N.B. de secretaris wnd., de burgemeester loco,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 99