Zo polariserend heeft hij nog geen enkele partij in Putte "bezig ge zien. Dit wordt een aardig stukje politiek, het is jammer dat de verkiezingen nog niet voor de deur staan. Het raadslid de Ru vindt dat wethouder Buijs dat stuk verder moet doorlezen. Hij heeft duidelijk gezegd dat hij noch een sportzaal bij de Berk noch een sportzaal aan de Postbaan ziet zitten in verhand met de exploitatiekosten. Hij stelt thans voor om naar de Postbaan te gaan en tegelijkertijd om het horecagedeelte te verpachten aan een particulier, zodat dit de gemeente veel geld zal schelen. Hij verwijst wethouder Buijs hierna naar het C.D.A.-programma, want de C.D.A. is altijd voorstander geweest om alle sportaccomodaties naar de Koppelstraat te brengen. Wethouder Buijs beaamt dit: de C.D.A. heeft inderdaad destijds gepleit om de zaalaccomodatie voor de binnensporten op de Buizerd te reali seren, zij het in combinatie met de kleedgelegenheid voor de buiten sporten. Helaas toen de raad voor de belangrijke beslissing stond om zelf een sporthal te bouwen was er plotseling een particulier, die dat wel even voor ons zou doen. Wij zijn er toen met beide benen in- getippeld. Tot 3 maal toe is er geprobeerd om met een particulier een hal van de grond te krijgen, resultaat: nul, komma, nul. Het is de hoogste tijd dat we de knoop doorhakken. Het raadslid de Ru merkt op dat er over twee verschillende zaalacco- modaties gesproken wordt. De vorige vergadering was elke fractie, inclusief de C.D.A.-fractie tegen de sporthal aan de Postbaan. Nu komt het college met een ander plan en ook nu hebben wij weer het plan bestudeerd en dan zeggen wij: probeer het aan een particulier te verpachten, waarbij de situering aan de Postbaan dan beter is. Niet alleen de Y.V.D. was tegen het voorstel maar heel de raad. De voorzitter komt hierna terug op de berekeningen die zijn over gelegd. De Berk zou 110.000,gaan kosten en de Postbaan 240.000. Hierin is geen rekening gehouden met de inventaris van het horeca gedeelte en ook geen rekening met de opbrengst daarvan, dit moet quitte kunnen spelen. Dat doet een particulier ook en dat doet ook een projectontwikkelaar, die proberen op een andere wijze winst te maken. Om de zaak af te ronden verklaart hij dat hij in het afgelopen week einde door een projectontwikkelaar benaderd is met een plan voor een sporthal of een tennishal aan de Postbaan. Hij heeft dit doorgesproken met de wethouders maar aangezien er geen nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen heeft het college be sloten dit plan niet meer ter tafel te brengen. Het is duidelijk dat de bouwmarkt thans heel zwak is en dat de pro-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 97