Het is niet mogelijk om de hele procedure exact op papier te zet ten en te berekenen dat 16 oktober 1982 de datum is waarop de hal er zeker moet staan. Een andere zaak betreft de planologie. Zowel voor het terrein bij de Berk als aan de Postbaan zal de raad een voorbereidingsbesluit moeten nemen. Daarna kan de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure op gang worden gebracht. Iedereen krijgt dan de gelegenheid om bezwaren in te dienen. Eventuele bezwaren zullen daarna in de besluitvorming moeten worden betrokken. Dit is een procedure die wettelijk is voorgeschreven, die ook een lange tijd kan gaan vergen. Dit alles is doorgesproken met de aanne mer, die op de hoogte is van de procedure. De situering aan de Postbaan wil de voorzitter niet verder in de discussie betrekken daar dit in de vorige vergadering reeds uitvoe rig is besproken. Bovendien verwacht hij van het Ministerie van Onderwijs bezwaren tegen de afstand school-sporthal Postbaan. Naar zijn mening moet de raad zich beperken tot het voorstel dat thans op tafel ligt. Er moet een besluit genomen worden opdat zo spoedig mogelijk met de procedure kan worden begonnen om zo snel mogelijk uit het zalenprobleem te komen. Ok voor het bestuur van de stichting de Berk is dit van groot belang omdat men daar dan ook verder kan gaan werken aan hun toekomstplannen. Wij moeten gewoon met vereende krachten proberen hier zo snel mogelijk uit te komen en dan is ten opzichte van de gemeenschap het voorstel, wat hier besproken wordt, om een sporthal te bouwen bij de Berk, het meest aangewezen punt. Ook het meest acceptabele, gewoon vanwege het feit, dat dit punt midden in het dorp ligt, voor iedereen bereikbaar, voor de gemeente het goedkoopst in uitvoering en een parkeerterrein op loopafstand aanwezig, dit in tegenstelling tot de Postbaan waar een parkeerterrein zal moeten worden aangelegd. De voorzitter zegt toe de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Als er problemen ontstaan zullen alle partijen weer rond de tafel moeten gaan zitten maar alles zal succesievelijk moeten worden afgehandeld om de bouw zo snel mogelijk te realiseren. (zitter Het raadslid Schouteten vindt ondanks de mooie slotwoorden van de voor dat de gemeente nog steeds zit met het probleem rond de gedupeerde verenigingen, met name de balletafdeling van Y.V.O.V., die helemaal stil ligt. Als het een beetje tegenzit kan het nog wel een jaar duren, of nog

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 94