-9- Aangezien hierna niemand meer het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders be sloten met de aantekening dat de leden Mevrouw Emke en de Ru tegen het invoeren van een stopverbod zijn. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake zaalaccomodatie. Het raadslid Looijen wil zijn betoog erg sober houden, het is niet de bedoeling om een zekere stemming te kweken. De raadsleden zijn kortelings in de gelegenheid geweest om een sport hal te gaan bekijken, welke door dezelfde firma gebouwd wordt als die hier in Putte wil gaan bouwen. De deelnemers aan deze excursie zijn onder de indruk gekomen van de degelijkheid van de constructie. Tijdens de laatste commissievergadering heeft hij gezegd het een prachtig ontwerp te vinden, maar het zou betaalbaar moeten zijn. Dan zou Putte ook in de eerstkomende 15 jaar uit de brand zijn, vooral wat betreft de accomodatie voor het groeiend aantal leden bij de verenigingen, die nu verwezen moeten worden naar andere plaatsen, of op een wachtlijst moeten worden geplaatst. Zoals hij reeds bij de behandeling van de slotwijzigingen 1980 heeft op gemerkt is de financiëije positie van de gemeente aanmerkelijk beter dan hij verwacht had. Wij hebben dus nu de uitslag van de rekening 1980, wij hebben daar naast van wethouder Buijs vernomen dat een aantal kapitaalswerken versneld afgeschreven kunnen worden. Nu blijkt duidelijk dat wij binnen de komende jaren steeds middelen vrij krijgen, welke het waarborgen dat wij een dergelijke onderneming kunnen betalen. Hij verklaart daarnaast de aanbieding van de Pirma Bogers te hebben bekeken en deze naast de aanbieding van Verreijcken te hebben gelegd. Hier is echter geen vergelijking mogelijk. Het is natuurlijk een be staande toestand en als er geen andere alternatieven mogelijk waren was het niet zo moeilijk maar nu de financiële positie van de gemeen te op dit moment bekend is moet hij eerlijk zeggen voor uitbreiding van de Berk te hebben gekozen. Ook het raadslid de Ru vindt dat de in aanbouw zijnde sporthal in Bakel er keurig netjes uitziet. Hij vervolgt hierna met te verklaren dat dit weer een zaak is die al enkele jaren in deze gemeente speelt. Er moet nu eens een keer wat voor de verenigingen gedaan worden. Tijdens de laatste raadsvergadering is hij uitvoerig ingegaan op het voorstel van het raadslid de Bruijn om het gebouwencomplex aan de Beukendreef te herbouwen. Hij heeft toen gevraagd of het mogelijk was om vooraf contact op te nemen met de gedupeerde verenigingen voordat

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 91