-4- 12. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake subsidie verzoek 1981 vari de Nederlandse Vereniging Bescherming voet gangers Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 85