GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Aan de leden van de raad der gemeente Putte» Putte» 25 juni 1981 Voorstel van burgemeester en wethouder inzake zaalaccomodatie betrekking hebbende op punt 14 van de agenda wordt nagezonden. Burgemeester en De Wethouder, L.J.B.L. Buijs. wethouders van Putte N.B., De Burgemeester, W.B.H. Bos.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 80