-25- zaken werden gedaan en dat geeft daarna een grote bevrediging ondanks dat het in zo'n vergadering wel eens moeilijk is. Bit is echter niet erg, dit is wel goed. Ik wil graag zeggen: ik wil niet besluiten met een vaarwel maar met een tot ziens. Bat meen ik ook, ik wil graag mijn deur open houden voor U, voor de raadsleden, commissieleden. Als ik het dan kennelijk zo goed heb gedaan kan ik hen misschien nog eens helpen.Nogmaals dank. 12. Sluiting. Be voorzitter sluit hierna de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 1981, de wethquder, voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 79