-13- het voorbereidingsbesluit opnieuw moet worden genomen. Het "betekent voor de aanleg van 4 tennisbanen inderdaad een vertragin, maar dit moet alsnog gebeuren. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel besloten. 11. Rondvraag. Het raadslid Schouteten vraagt of er al iets gedaan is aan de organisatie van de alarmering bij rampen. De voorzitter antwoordt hierop dat deze zaak nog in onderzoek is. Momenteel kan alleen gebruik worden gemaakt van de diensten van de B.B. en rijkspolitie. In de toekomst zal eventueel gebruik gemaakt kunnen worden van de kabeltelevisie maar deze organisatie vergt uiteraard een uitgebreide voorbereiding. Het raadslid Looijen vraagt hierna een verklaring van het college met betrekking tot het vellen van enige bomen in de Begoniastraat. De voorzitter antwoordt hierop dat het college alsnog toestemming heeft verleend om de bomen te kappen omdat de levensvatbaarheid werd betwijfeld. Er is een herplantingsplicht opgelegd. Het raadslid looijen vraagt hierna of het college bereid is om alle betrokken verenigingen uit te nodigen voor een gesprek over het ophalen van oud papier. Hierdoor kan veel nadeel voorkomen worden voor veel verenigingen. De voorzitter antwoordt hierop dat hij contacten gehad heeft met de voorzitter van de Grenswachters. Hij heeft geadviseerd om met de andere vereniging aan tafel te gaan zitten. Hij hoopt dat op deze wijze de problemen worden opge lost Hij heeft zich ook bereid verklaard eventueel als gespreksleider op te treden. Op de vraag van het raadslid Mevrouw Emke waarom de banen bij de Berk nog niet zijn klaargemaakt, antwoordt de voorzitter dat er problemen zijn gerezen bij de firma die de banen altijd onderhield. Er is nu een andere firma die dit gaat doen, waarschijnlijk be ginnen die hedenavond nog. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 1981. de

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 51