Dan opzegging, dat kan natuurlijk, maar is er een bepaalde opzeg termijn?. De prijzen van de offerte van Integan die gelden vanaf 1 april 1981. Er staat bij-volgens de Belgische index der klein handelsprijzen, maar hoe ligt dat als bijvoorbeeld de goedkeuring lang uitblijft, wordt dat dan veel duurder of wordt daar ook reke ning mee gehouden? Dan "liet rentepercentage, 10$ vind ik op dit moment niet aan de hoge kant. Al met al, mijnheer de voorzitter kom ik tot de conclusie dat het geheel zo voordelig mogelijk is op gezet, op zich een prima zaak. Toch zijn wij van mening dat een be drag van 20,dus afgerond f 18,75 naar 20,reëel zou zijn. Dit geeft ons een ietsje meer ruimte. Hierna zegt het raadslid looijen; om het wat prozaisch te zeggen, het is een wat moeilijke bevalling geworden en ik dacht dat ik mee aan de wieg heb gestaan. Wij hebben heel plechtig beloofd dat wij daar politiek nooit gebruik van zouden maken en dat willen wij dus ook niet doen. Wel, ik geloof dat het niet meer uniek is omdat Sluis ons voor is geweest. In 1975 hadden wij wel de gedachte dat dit misschien iets unieks zou zijn, in elk geval voor het zuiden van het land. Maar even zo goed vinden wij het tot stand brengen van deze overeenkomst met een intercommunaledus een samenwerkingsverband tussen de ver schillende gemeenten, opgezet in eerste instantie door de gemeente Hoboken, waaruit dan geresulteerd heeft de naam Integan, dit hele gebeuren, voor de gemeente Putte iets wat anders op technische wijze tot nu toe nog steeds niet tot stand had kunnen komen(althans niet conform de normen die men aan een goed signaal van een t.v.-uitzen ding mag stellen). Wat er in die tussentijd allemaal gebeurd is, is ontzettend veel werk. Ik zeg al, het was een beetje moeilijke beval ling. Er was in het begin veel tegenstand. Er was in de eerste plaats een voorstel van het college, om in Putte zelf een grote antenne te plaatsen, welke dan de hoogte zou moeten bereiken van 120 meter wilden wij een behoorlijke ontvangst hebben, vooral van de 3 West-Duitse zenders. Het is niet uitgesloten dat als Integan een overeenstemming zal kunnen bereiken, en dat zal natuur lijk op Europees verband waarschijnlijk wel verder besproken worden met de B.B.C., dat wij binnen afzienbare tijd.(de moeilijkheids graad zit op het gebied van de auteursrechten), ook de B.B.C. kunnen ontvangen, iets wat wij als kleine gemeente gegarandeerd nooit hadden kunnen verwezenlijken. Als wij dat allemaal op een rijtje zetten, hetgeen wat er straks ge boden wordt wanneer de kabel in hun straat gelegd gaat worden geloof ik dat wij hier de gemeenschap voor de nu op dit moment voorlopig vastgestelde tarieven zoals deze in het voorstel staan bijzonder veel aanbieden, wat in alle andere gemeenten, uitgezonderd dan misschien Sluis, zeker niet het geval is. Ik heb verschillende malen_mijn licht opgestoken in gemeenten waar met eigen installaties de zesignalen ontvangen worden en dan spreek ik vooral met name over die installa ties die proberen om de Franse en de Duitse zenders op te vangen, vooral wanneer ze buiten het echte stralingsgebied van deze zenders zitten. Dat deze resultaten toch niet altijd resulteren in een te vredenheid van de Kijkers, wat natuurlijk uitmondt in grote klachten zoals wij dat hebben kunnen lezen in de gewestelijke kranten over de plaats Standdaarbuiten vooral en ik dacht ook dat de gemeente Oud en Nieuw Gastel niet zo gelukkig was met de c.a.i. zoals die met de technische mogelijkheden voor deze gemeente op dit moment exelleren. Wel, als we dat al eens op een rijtje zetten en wij kunnen dat inde komende weken aan onze bevolking en vooral natuurlijk de mensen die geïntresseerd zijn in het ontvangen van meer dan alleen nog maar de Nederlandse en Belgische stations, dus met andere woorden aan willen sluiten op dit toch prachtige systeem kenbaar maken, dan geloof ik

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 42