GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Aan de leden van de raad der gemeente Putte N.B. Ons kenmerk: 2.07.151 Onderwerp: Openbare raadsvergadering Putte N.B., _2 APR. 1931 Mevrouw,Heren Hierbij nodig ik TJ uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 7 april a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de raadskelder voor TJ ter inzage. Met vriendelijke groeten, de burgemeester van Pulkte N.B.,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 37