- 2.o')si Putte NB., 22 maart 1981. INGEKOMEN Geachte Raadsvoorzitter, Bij deze wil ik mijn teleurstelling uitspreken over het feit, dat U een informele raadsvergadering wilt houden, terwijl het U bekend is, dat ik daarbij niet aanwezig kan zijn. Zoals U weet, destukken liggen immers in de kelder ter inzage, is er maandagavond een vergadering van de Gewestraad in het raadhiiis te Roosendaal. U koos nu juist deze avond uit, terwijl toch bekend moet zijn, dat ik daarbij niet aanwezig kan zijn. Als lid van de gemeenteraad, ben ik immers aangewezen om Putte te vertegenwoordigen in het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant. Ernstig wil ik dan ook protesteren tegen deze gang van zaken, die, hetzij bewust hetzij door onachtzaamheid, tot stand is gekomen. Begrip heb ik er voor, dat elke keuze van een datum, voor één of meer raadsleden problemen op kan leveren. Deze situatie is echter ontstaan, door de aanwijzing van mij als vertegenwoordiger van de Gemeenteraad, in het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant. Naar mijn mening, dient U, als raadsvoorzitter, daar zonder meer rekening mee te houden. Er van uitgaande, dat dit schrijven voor aanleiding is de geplande informele raadsvergadering te verzette^ teken ik, In afschrift aan de Gemeenteraad van Putte. hoogachten

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 35