dat het college nog op een reactie zit te wachten. Alle bewoners moeten ja zeggen. Deze persoon zal nogmaals benaderd worden om zijn medewerking alsnog te verlenen. De voorzitter verklaart dat het gat inderdaad erg lang in de weg heeft gelegen. Men mag echter niet vergeten dat het in de wintermaanden vaak erg moeilijk is om zo'n gat met asphalt te dichten. In het vervolg zal het college de zaak beter in de gaten houden. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijk gebed.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 30