GEMEENTE PUTTE (NBr.) Aa,n de leden van de raad der gemeente Putte N.B. Ons kenmerk: 2.07.151 Onderwerp: Openbare raadsvergadering Putte N.B., 28-1-1981 Mevrouw, Heren, Hierbij nodig ik IJ uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 5 februari a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. Be op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de raadskelder voor U ter inzage Met vriendelijke groeten, de burgi B.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 2