GEMEENTE PUTTE (NBr.) Ons kenmerk: 2.07.151 Onderwerp: Openbare raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Putte N.B. Putte N.B,, 17 december 1981 Mevrouw, Heren, Hierbij nodig ik U uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 22 december a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis Aanvang 20.00 uur. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de raadskelder voor U ter inzage. Met vriendelijke groeten, de burgemeester van Putte N.B.,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 172