van het aantal leerlingen, zodat het hogere bedrag gezien moet worden als een zekere compensatie. Het raadslid Looi.jen stelt voor aan het schoolbestuur 443,76 per leerling betaalbaar te stellen. De leden de Ru en Schouteten onder steunen dit voorstel. Voor het voorstel stemmen de leden de Ru, Emke, Looijen, Schouteten, en Wiemes terwijl de leden de Bruijn, van Wees, Ketelaars, A. Buijs en L. Buijs tegen stemmen. Aangezien de stemmen staken zal dit voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde worden gesteld.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 16