van Putte aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Ons doel is te komen tot een breed scala van voorzieningen en mogelijkheden, waarbinnen iedere inwoner van Putte naar eigen vrije keuze vrijeteidsactiviteiten kan ontwikkelen. Wij vinden het een goede zaak dat er een sporthal gebouwd wordt in onze gemeente. De plaats, welke thans gekozen is, vonden wij en vinden wij nog steeds hoogst on gelukkig Het groot aantal reeds ingediende bezwaren en de acties die door betrokkenen worden voorbereid, geven ons hierin steeds meer gelijk. Wij geloven dan ook stellig dat voornoemde plannen geen doorgang zullen vinden. Wij nemen nog steeds dat de bouw van een sporthal (zaal) bij de Postbaan verre te prefereren is. Dat dit i.v.m. bouwkosten onmogelijk zou zijn, betwijfelen wij nog steeds. De V.V.D. heeft indertijd een plan aangeboden van een onlangs gebouwde sportaccomodatie die zeker aan de wensen van de sportverenigingen zou voldoen. De kosten hiervan bedraagden destijds ca. 1 miljoen gulden. De exploitatiekosten van een sporthal (zaal) van deze grootte zouden d.m.v. verpachting grotendeels gedekt kunnen worden. De peuterzaal, de soos, de bejaarden. WOV kunnen op dit moment niet optimaal funktioneren. De huidige noodoplossingen voldoen niet. Wij zouden daarom gaarne vernemen wanneer daadwerkelijk met de bouw van de sporthal kan worden begonnen. Daarnaast zal er naar een blijvende huisvesting uitgekeken moeten worden voor de honk- en softbalclub. Er zal getracht moeten worden in verschillende wijken van onze gemeente speelveld jes te realiseren voor onze jeugd. De gemeente zal voor het toekennen van subsidies rechtvaardige normen moeten opstellen. Wij zijn met de huidige situatie niet geheel tevreden. De V.V.D. blijft er voorstander van de sportraad te betrekken in de subsidie. C.A.I. Met grote voldoening hebben wij gekonstateerd dat de aanleg van het kabeltelevisie net is begonnen. De wens om te komen tot een grotere programma keuze en een betere kwaliteit van beeld en geluid wordt nu verwezelijkt

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 164