Toegekend in 1981 01 E.H.B.O. - Putte. 02 Volleybalver. V.C. de Berk 3- 557 03 TafeltennisverTornado 5*880 04 Honk- en Softbalver. De Batters 3*500 05 Brabants Landschap 75 06 Gymnastiekver. 0DI 800 07 Tennisver. De Put - NAGEKOMEN SUBSIDIE-AANVRAGEN 1982 Overgelegde Advies comm. Voorstel Besluit stukken Financiën B V Raad a r b 25002500 a r b 3*557,-- 3*557.— a r b 5*880,5*880, a r b 3*500,3*500, a r b 800,800, a b afw. afw.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 148