GEMEENTE PUTTE (NBr.) Ons kenmerk: 2.07.151 Onderwerp: Openbare raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Putte N.B. Putte N.B.12 november 1981 Mevrouw, Heren, Hierbij nodig ik U uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 17 november a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de raadskelder voor U ter inzage. Met vriendelijke groeten, de burgemeester van /-jatte N.B.,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 137