Agenda openbare raadsvergadering van 5 november 1981- 1Opening; 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 6 oktober 1981; 3. Ingekomen stukken; 4. Voorstel tot het benoemen van 2 ambtenaren van de burgerlijke stand; 5. Voorstel tot aankoop van een perceel grond; 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het plegen van buitengewoon onderhoud aan de DAF-vrachtwagen van Openbare Werken; 7. Rondvraag; 8. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 130