GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Ons kenmerk: 2.07.151 Onderwerp: Openbare raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Putte N.B. Putte N.B., 29 oktober 1981 Mevrouw, Heren, Hierbij nodig ik U uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 5 november a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de raadskelder voor U ter inzage. Met vriendelijke groeten, de burgemeester van Putte N.B.,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 129