GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Correctie: Op bladzijde 10 vervalt de zin: "Hat raadslid Mevrouw Emke vraagt of de bouwregistratieverordening- folder, waarnaar zij in de raadsvergadering van 1 september 1981 heeft gevraagd, er al is". Hiervoor in de plaats dient te worden gelezen: Het raadslid Mevrouw Emke bedankt het college voor de vlotte manier, waarop aan haar in de raadsvergadering van 1 september gedane verzoek om folders inzake de bouwregistratieverordening op te vragen, is vol daan. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 nov. 1981, de wethouder, de, voorzitte

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 127