-8- Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 1981. De wethouder, -\ De/ivoorzitter

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 112