3, Het geopperde namens de ra$d acht,hij nu niet op zijn plaats. Het raadfelid Bensbach verduidelijkt ea zegt het voor te stellen "van de zijde van de raad. De Voorzitter antwoordtdat van de Stichting "Ons Huis" een schrij ven is ingekomen en om een bespreking is verzocht.Hij zegt,dat op de brief nog niet is gereageerd en met de behandeling is gewacht met het oog op het nieuwe college van B W Hij zegt ten sterkste te betwijfelen het beweerde in de brief door de heer Zwiep ,dat hij tijdens een édndaags verblijf in Putte inderdaad zoveel gunstige reacties van de bevolking heeft ontvangen. Hij merkt op,daar tegen over te kunnen stellen,dat dagelijks nog adhaesiebetuigingen met het genomen besluit binnenkomen,dat hij er wel even buiten wil hou den. 1 Hij zegt,dat in de eerstvolgende vergadering van het college van B W de behandeling van de brief.aan de orde zal komen en daarop niet vooruit te willen lopen ennèèwel de Stichting als de raad van de beslissing in kennis zal stellen. IV. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde,sluit de Voorzitter onder dank zegging voor de opkomst ,de vergadering met het gebruikelijke ge bed. Aldus vastgesteld in de openbaregvergadering van de raad der gemeente Putte op n H .07n De Wethouder Voorzitter

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 85