-4- zeker is er geen toezegging gedaan» Het raadslid Bensbach repliceert, dat de toezegging op dinsdag van officiële zijde is medegedeeld» Wethouder de Light zegt, dat deze mensen al een hele tijd kletsen dat ze een huis toegewezen zouden krijgen» He Voorzitter deelt mede, dat. deze mensen dit geval tussen de Burgemeester en de Wethouders proberen uit te spelen, zoals zo dikwijls gebeurt» Er is echter nooit een toezegging gedaan. Wethouder de Light zegt, dat hier alleen is afgegaan op een me disch advies» He Voorzitter zegt, dat in B en W nog is overwogen om deze mensen geen hoekwoning te geven, alleen omdat ze zo kletsen» Wethouder de light zegt nog dat dit mens woorden t.a.v.de voor zitter heeft geuit die niet door de beugel kunnen. Het raadslid Bensbach deelt nog mede, dat ze eer^request heeft ingediend bij de koningin» He Voorzitter vindt dit een rare zaak, daar van alle requester advies bij hem wordt gevraagd, en van deze zaak heeft hij niets vernomen'. Het raad-slid Bensbach concludeert hieruit dat deze kwestie dan mogelijk ook op een leugen zal berusten van Mevr» vd.Wouwer» Niets meer aan de orde zijnde, sluit de "Voorzitter de besloten vergadering en gaat over tot de heropening van de openbare ver gadering» Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte gehouden °p -4JUH1971 He Raad voornoemd De Secretaris-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 82