Yoor een gezin met grote jongens kan deze zolderkamer als slaap kamer worden "benut Wethouder de Bruijn zegt, dat dit gezin de voorkeur heeft uitge sproken voor de hoekwoning aan de andere kante Het raadslid Bensbach verklaart zich hiermede accoordo De Voorzitter brengt hier ook nog ter sprake in verband met de n geweldige aanvragen voor leelingen- van de kleuterschool op welke manier hier kan worden tegemoetgekomen om tot een aanstelling van een 3e leerkracht te komen. Als eerste suggestie geeft hij aan de verhuur van het noodgemeenschapshuisDe moeilijkheid is hier echter, dat men de clubs welke hierin zijn gehuisvesd alsmede de ouden van dagen niet zonder meer op straat kan zetten. Als alternatief is ook reeds gesteld om tijdelijk een woningwet woning als noodoplossing beschikbaar te stellen. De Voorzitter wil hier echter eerst het advies van de Inspectrice afwachten. In verband met het vorenstaande is de woning aas, de kant van de Clrensstraat aan de fan. van de Vouwer voorgesteld soa te wijzen, waardoor eventuele moeilijkheden bij voorbaat worden voorkomen0 Wethouder de Bruijn informeert nog of Volkshuisvesting wel accoord zal gaan met de verhuur van een woning t.b.v. kleuteronderwijs. De Yoorzitter antwoordt, dat dit nog de vraag-is. Dit zal nog moeten worden opgenomen met de H.I.D. Het' raadslid Buijs informeert naar de mogelijkheid om de hal van het Wit Gele Kruisgebouw voorlopig als kleuterklas in te richten. De Voorzitter vindt dit inderdaad geen gek idee. Het raadslid Bensbach vraagt zich echter af of uit het oogpunt van volksgezondheid dit wel een haalbare kaart zal zijn in ver band met het onderzoek van baby's in het kleuterbureau. De Yoorzitter deelt mede, dat er een oplossing zal worden ge zocht Het raadslid Bensbach zegt zeer onaangenaam verrast te zijn ge weest toen een der mensen, welke thans voor een toewijzing in aan merking komen, met jubelende stem bij hem is gekomen met de mede deling, dat-een van deze 5 huizen aan hen was toegewezen, terwijl de raadsleden zelf hiervan nog helemaal niets wisten. De Yoorzitter vraagt het raadslid Bensbach op de man af of dit Mevr.vd.Wouwer is geweest. Het raadslid Bensbach beaamt dit De Yoorzitter deelt mede, dat deze dame maandag bij,hem is ge weest voor deze woning. Dezerzijds is echter uitdrukkelijk mede gedeeld, dat de gemeenteraad hierover de beslissing had en zeer

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 81