misschien ook met deze moeilijkheden te kampen heeft'gehad, zou met deze gemeente contact opgenomen kunnen worden om aan deze moeilijkheden een einde te maken» De Voorzitter antwoordt,dat het Ooilege ook hier met doende is. Meestal betreft het echter of een andere ligging of een andere installatie Wethouder de Light stelt nog voor om in de gemeente Rucphen te gaan kijken. Daar moet een installatie zijn geplaatst welke in zekere mate# identiek is aan onze zuiveringsinstallatie. Het raadslid van Linden deelt verder nog mede, dat de rioolputjes langs detrottoirs ook ontzettend stinken. Misschien zouden deze eens doorgespoeld kunnen worden. Hij vraagt of hier wel geregeld controle op wordt uitgeoefend» De Voorzitter zegt toe dit met de technische ambtenaar te zullen opnemen» Het raadslid van Linden informeert nog hoe ver het staat met de verplaatsing van het kadaverhuisje0 'Wethouder.de light antwoordt hierop, dat in deze zaak een oplossing was gèvonden, maar dat deze door de personen in kwestie niet is aanvaard» Het raadslid van Linden vraagt of het kadaverhuisje zal worden verplaatst» Wethouder de light antwoordt, dat de betreffende personen hun afval kwijt kunnen» De Voorzitter zegt toe deze zaak in B en W te zullen bespreken» Het raadslid Buijs informeert of de aanlegekosten van de riolering in de kostprijs van de gronden aan de Hogebergdreef zijn verdiscon teerd» Hij deelt tevens mede, dat een schriftelijke beantwoording van zijn vraag ook goed is. De Voorzitter zegt toe deze zaak na te kijken en dat hem hierover nader bericht zal worden gezonden» Het raadslid Bensbach wil nog een nadere conclusie trekken uit het debat van de raad» Hij zag. graag een grondige inventarisatie op gesteld van de stankverspreidende objecten» Hij vindt het hoge tijd, dat hieraan de nodige aandacht wordt besteed» De Voorzitter geeft toe dat er hier en daar iets hapert» Overal komen echter wel eens klachten voor» De stank bij de zuiveringsin stallatie is echter van zeer beperkte omvang en alleen hinderlijk voor de naaste omgeving» Hij vindt alle opmerkingen over stank van zeer beperkte omvang» Het raadslid van Pinden zegt, dat men niet boven de rioolputjes behoeft te gaan staan om de stank waar te nemen» Hij zegt zo 5

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 73