AGENDA 1. Opening; 2. Ingekomen stukken: a. Besluit van Gedeputeerde Staten van 10 juni, houdende goedkeuring van het kasgeldleningenhesluit over het tijdvak 1 juni tot 1 september 1970; b. Besluit Gedeputeerde Staten van 27 mei, houdende goed keuring van de grondverkoop aan E, van Hooydonk te Wernhout c. Mededeling van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom, dat Gedeputeerde Staten goedkeuring hebben verleend aan de raadsbesluiten tot wijziging van de vleeskeuringsdienst Kring Bergen op Zoom e.o.; 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaar stelling van een krediet t.b.v. aanschaffing leermiddelen ingevolge art. 72 der Lager-onderwijswet 1920; 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van medewerking tot aankoop van ontwikkelingsmateriaal enz voor .de kleuterschool; 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van gemeentegronden; 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het garanderen van rente en aflossing voor hypothecaire geldleningen; 7. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 60