GEMEENTE PUTTE (N.-B.) m Aan de Heren Leden van de Raad der gemeente PUTTE (N.B.) Putte N.B., 18 juni 1970 Edelachtbare Heren, Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een korte spoedeisende raadsvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 22 juni a,s,, 's-avonds om 7.50 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor U ter inzage hedenmiddag van 2 tot 5 uur en maandag van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7.30 uur. De burgemeester van .Putte N.B,,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 59