5 Het raadslid_Bensbach merkt op, dat het een lening van 8000,- is en het te betalen rentepercentage voor de gemeente minstens toch op ligt. Hij vraagt of de fan fare niet een geldlening in de particuliere sector kan aangaan en men daarvoor moeite heeft gedaan. De ^2222^2222 antwoordt, dat het hem niet bekend is maar het dan een hogere rente wordt. Hij stelt, dat de meeste gemeenten zelfs een renteloze lening verstrekken en men hier ook wel enig waarderend gebaar ten opzichte van de fanfare mag stellen» He_b merki: °Pi> dai: °P hetzelfde neer komt en het nu in de vorm van een subsidie neerkomt. Hij stelt dat het gemeentesubsidie al 1450,- bedraagt. Hij vraagt hoe het subsidie nu wordt en het niet naar een te hoog bedrag gaat. Hij meent, dat het naar de 50fo loopt en vraagt of dat wel normaal is. ?2" Ï2°22iii22 antwoordt, dat er nieuwe normen voor ge steld zijn, die men nog moet opvragen maar die wel ho- ■ger liggen. Hij stelt, dat de fanfare door eigen mid delen in uniformen heeft voorzien en het men nu in in- strumentennood zit. Hij zegt, dat men het op de provin ciale griffie een rie?le zaak vond en stelt, dat de fan fare uit een dorpsgemeenschap niet is weg te denken. Het raadslid_Bensbach acht de subsidiegrond een gemeente zaak en zegt daar ook niets op tegen te hebben, Hij zegt, dat het echter toch ook wel zo is, dat de fanfare ergens ook middelen krijgt uit de bevolking, dat in andere gemeente toch ook het geval is. Hij zegt, dat de fanfare daar min of meer is tekort geschoten,^ en het algemeen belang dient waarvan ieder lid van de bevolking profijt van heeft, maar dit op het terrein van de fanfare ligt» ^e_Ï22r2ii^er an"twoorat, dat men alleen maar dankbaar kan zijn voor de steun van de bevolking en momenteel de fanfare met een huis- aan'huisverzameling bezig is. Hij zegt de suggestie van zijn.kant graag te onder steunen en merkt op dat er meerdere gemeenten zijn die voor een rondwandeling of concert 100,- h 150,- beschikbaarstellen. Hij zegt bij deze gelegenheid ook graag een beroep op de bevolking te willen doen om de fan fare financieel te'steunen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 38