GEMEENTE PUTTE N B Aan de raadsleden van d gemeente P U TTE N B Putte N.B^ 4 februari 1970. Hierbij deel ik U mede, dat het in mijn bedoeling ligt de eerstvolgende raadsvergadering te houden op donderdag 19 februa ri aanstaande 's avonds om 8 uur. Deze afwijking van de normale vergaderingsdata vindt zijn oorzaak in het feit, dat ik nog niet voldoende gelegenheid heb gehad om het belasting—vraagstuk te bestuderen^ terwijl daarnaast ook de carnavalstijd niet de ideale gelegenheid is om de vergadering uit te schrijven. De op deze vergadering betrekking hebbende konvokatie en agenda zal J zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Met vriendelijke groeten, De- Burgemeester van Putte

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 2