~4~ Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig besloten. Daarna sluit de Voorzitter opnieuw de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 'Raad der gemeente Putte op g De Raad voq emd, De Wethouder De Voorzitter M"

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 147