GEMEENTE PUTTE (N.-B.) Aan de raadsleden der gemeente PUTTE N. B. Putte N.B,. 6 april 1970.. Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering,, welke zal worden gehouden öp donderdag 9 april aanstaande 's avonds om 8 uur in de raad zaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen gedurende de volgende uren voor U ter inzage; dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur en maandag en dinsdag van 19.00 - 21.00 uur De-Burgemeester van Putte B.B

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 14