16- was. Hij schetst echter de geweldige problematiek bij deze snelle uitbreiding» Wij blijven echter proberen om hier uit te komen. Het raadslid Janssens meent zich te herinneren dat er plannen zijn geweest om een centraal zwembad te plaatsen. He Voorzitter antwoordt, dat dit aan de orde is geweest. De bedoeling was een regionaal instructiebad te bouwen. Dit is echter door ons afgeketst. De moeilijkheid was namelijk waar dit moest worden gebouwd. Voorgesteld werd o.a, dit bad te bouwen nabij Jagersrust. Men heeft zich toen afgevraagd wat de mogelijkheden waren voor onze bevolking, Deze suggestie is der halve destijds door de raad afgewezen. Destijds is ook advies gevraagd aan de heer van Delder van de Vereniging van Neder- landsche Gemeenten. De voorkeur gaat uit naar een eventueel goedkoper bad in dese dorpskern. De Voorzitter stelt dat het dan beter iets langer kan duren als de bevolking meer gediend is met een plaatselijk zwembad. Deze zaak heeft echter de volle aandacht van het College. Wethouder de Bruijn informeert nog of de gemeente v.w.b. het ophalen van kadavers gebonden is aan Son. De Voorzitter antwoordt, dat dit de erkende destructor is. Hij denkt dus dat men inderdaad aan Son is gebonden. Wethouder de Bruijn stelt, dat er in Zeeland ook een destructor is. Vandaar dat hij deze vraag heeft gesteld. De Voorzitter zegt, dat hij hier geen antwoord op kan geven. Nadat niemand meer het woord verlangt, dankt de Voorzitter de vergadering alsmede de belangstellenden op de publieke tri bune voor hun opkomst. Hij deelt de raad nog mede, dat er nog een paar punten zijn welke hij graag even in een besloten zitting wil bespreken. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putte, gehouden op j Q MRT 1971 De Raad voornoe' De Wethouder, u De Voorzitter

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 139