_15- Het raadslid van hinden zegt, dat het niet alleen de zuiverings installatie betreft. Wethouder de light vraagt wat hij dan bedoeld. Het raadslid van hinden antwoordt dat hij dit niet in de openbaar heid wil zeggen. Wethouder de Bruijn zegt, dat dit onzin is. De Voorzitter zegt wanneer men iemand wil beschuldigen, men dan ook met feiten moet komen. Het raadslid Bensbaoh zegt dat hij deze zaak ook al eens heeft toe gelicht. De Light doet het altijd voorkomen of hij buiten alle zaken wordt gehouden. Hij zegt nooit van iets af te weten, waarbij hij tevens stelt, dat die andere twee alles samen besluiten. Ook krijgt hij geen inzage van de stukken. Het raadslid Bensbaoh zegt aan te nemen dat dit wel gebeurt. Maar het is altijd"ik weet van niets Vraag het maar aan die 2 anderen", aldus het raadslid Bensbaoh. Hij zegt verder dit geen. correctie houding te vinden tegenover de Voorzitter en de andere Wethouder^. Dit zijn de feiten. De Voorzitter antwoordt, dat Wethouder de Light zich zelf wel kan verdedigen, maar stelt dat dit een stukje dorpspolitiek is. Hij kan er best inkomen dat allerlei mensen aan huisjkomen met allerlei vragen, waarop de Wethouder zal antwoorden "Ga maar naar het ge meentehuis". Hij deelt verder mede, dat Wethouder de Light alle stukken ter inzage heeft gehad en altijd op de hoogte is gebracht. Daarbij is de wethouder mans genoeg om het een of ander nog na te vragen. De Voorzitter stelt verder Wethouder de Light nog in de gelegenheid om te antwoorden. Wethouder de Light zegt dat het hem niet nodig is om hierop nog een antwoord te geven. Wat de Voorzitter heeft gezegd, lijkt hem ruim voldoende. Hef raadslid van Linden informeert verder naar de Napoleon, komt die er nu of komt die niet. De Voorzitter antwoordt, dat hij het nog niet kan zeggen. Dit is een moeilijke vraag, zo stelt hij. Wethouder de Bruijn merkt op dat Napoleon allang dood is. De Voorzitter continueert, dat er bij de gemeente geen moeilijk heden meer zijn. Alles is bij de gemeente rond. Er zijn echter moeilijkheden bij de bouw ontstaan, waarbij men niet bedacht was. Het raadslid van Linden informeert verder hoe het dan staat met de optie-verlening van dit perceel. De Voorzitter antwoordtdat deze is vervallen. Het raadslid van Linden concludeert, dat wanneer er een andere koper komt voor dit terrein, dit zonder meer kan worden verkocht. De Voorzitter beaamt dit. Hij zegt tevens, dat als er intussen geen andere koper komt opdagen het nog best mogelijk is dat de Napoleon toch nog wordt gebouwd. Het raadslid van Linden zegt, dat hij 3 vergaderingen geleden heeft geïnformeerd naar het gemeenschapshuis. Toen was de stagnatie ont staan doordat er iets mis was met de stenen en kozijnen. Thans zijn ze nog niet begonnen. V/at is hiervan de reden? De Voorzitter antwoordt dat dit een zaak is van het Stichtingsbe- stuur. Daar hij echter voorzitter is - van deze bticbting wil hij in die hoedanigheid wel antwoorden. De moeilijkheid zit hem thans dat er geen detailtekeningen aanwezig waren. Door het maken van nieuwe detailtekeningen zijn de levertijden van de materialen ook weer opgeschort. Deze zaak heeft echter onze volledige aan dacht, Wij zijn er ons van bewust dat iedere dag geld kost, aldus de Voorzitter, Het raadslid Janssens zegt, dat in de verkiezingstijd alle fractie leiders over een zwembad hebben geroepen. Hij vraagt of hiervoor al plannen zijn. De Voorzitter antwoordt, dat hiervoor al 7 jaar plannen zijn. De zaak ligt echter moeilijk, maar heeft onze volledige aandacht. Hij memoreert de aktie van de schooljeugd, welke overigens zeer leuk

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 138