GEMEENTE PUTTE (N.-B.) Aan de raadsleden der gemeente PUTTI. N.B. Putte N.B, 2 april 19/0. Hierbij deel ik U mede, dat het in mijn bedoeling ligt om donderdag 9 april a.s. een openbare raadsvergadering uit te schrijven. He op deze vergadering betrekking hebbende agenda zal U zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Ik moge U beleefd verzoeken met voormelde datum rekening te willen houden. De Burgemeester van Putte N.B,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 13