GEMEENTE PUTTE (N.-B.) Aan de leden van de raad der gemeente Putte. Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen aanwezig te zijn tijdens de openbare raadsvergadering, welke zal -worden gehouden op dinsdag 1 december 1970 's-avonds om 8.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen ter gemeente—secretarie ter inzage gedurende de volgende uren; donderdag van 19.30.tot 21.30, vrijdag maandag en dinsdag van 9-12 en 2-5 uur en zaterdag van 9-12 uur. De Burgemeester van Putte. ^pu"Q

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 122