A GEMEENTE ||1| PUTTE (N.-B.) Aan de Heren Raadsleden der gemeente PUTTE N o B Putte N.Bf3 april 1969. Hierbij 'heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 9 april a.s. 's avonds om 8.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag voor een ieder op de gemeente-secretarie ter inzage De raadsleden kunnen de stukken inzien vrijdag 4 april van 9-12 uur, dinsdag van 9 - 12, van 14 - 17 en van 19.30 - 21. uur en woensdag van 9 - 12 en van 14-17 uur. De Burgemeester van Putte N.B, j

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1969 | | pagina 32