(fMt PUTTE (N-B.) GEMEENTE Aan de Heren Leden van de Raad der gemeente P U T T H N B Putte,26 februari 1969. Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering welke zal worden gehouden °P dlrodag^1 maart a.s. 's avonds om 8.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor een ieder op de gemeente-secretarie ter inzage. De raadsleden kunnen daarenboven inzage van stukken nemen op donderdag,vrijdag,maandag en dinsdag van 9-12 en van 14-17 uur en donderdag en maandag van 19.30-21 -30 uur. De Burgemeester van Putte H.B

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1969 | | pagina 15