sluiting "bestaat, en ze daar onze naburen in deze, in deze België, en de uitgroei van deze gemeente vergeten. Hij stelt, dat niets van Bergen op Zoom of het streekplan is te verwachten en men ruimer moet denken en ook over de landgrenzen moet kijken. Hij merkt op, dat ze el ders ook rare kronkels maken en soms wat nabij of gedeeltelijk in een andere provincie ligt zonder meer wordt weggeveegd. Als zij zeggen tot aan de Belgische grens verder interesseert ons niets en het zo blij ven beoordelen en daar ook niet meer van afwijken dan staat Putte op het schavot en is het ermee gedaan. Be Voorzitter antwoordt, dat een socioloog zeer kostbaar is maar er een zeer gedegen rapport van het E.T.I. in den Bosch op tafel ligt» Met het opgemerkte omtrent België is hij het volkomen eens, dat ook in de nota duidelijk naar voren is gebracht. Hij zegt, dat het zelfs zo is, dat ze niet eens weten wat er daar allemaal gebeurde Een en ander heeft hijself nagegaan en gebleken is dat er slechts zeer sumiere contacten zijn. Hij stelt, dat nu het woord aan de leden van Provinciale Staten is en die het naar voren gebrachte niet kunnen ontkennen. Hij hoopt dat men begrip voor deze zaal zal tonen en men ook economisch en niet alleen planologisch zal denken. Hij stelt, dat steeds voor Putte een maximum van 10.000 inwoners is gesteld en dit in de nota. zeer omstandig naar voren is gebrachte Het raadslid Bensbach wijs.t op de laconieke beantwoording in het boekwerk die zeer sumier .is en waarin1 Putte als plaats van 5 h 6000 inwoners wordt vermeld» Voorzitter antwoordt, dat het opgemerkte ook in de nota is verwerkt als met in telegram-stijl zijn beantwoord en verwerkt en hier en daar zijn afgewimpeld" en dat er niet voldoende inspraak is geweest. Hij zegt dat de nota voor hem persoonlijk aanvaardbaar is en het toch wel zaak is dat men de sfeer niet bederfd. Wethouder de Bruijn informeert of er ten aanzien van het Reimerswaal- plan van de zijde van de provincie al contact met Zeeland is geweest» Be Voorzitter zegt,dat-hij niet in het zeehavenToverleg zit. Hij zegt, dat het eerst wel orde op zaken stellen zal zijn» Hij wijst op Rotter dam en het botsen overal in Nederland» Hij vraagt zich af hoe het dan met en in België is» Hij zegt, dat het hem ook niet duidelijk is» Wethouder de Bruijn merkt op, dat hem bekend is dat enkele voormannen van de KVP in Zeeland hèt bepaald met alles niet eens zijn. Voorzitter zegt blij en gelukkig te zijn dat het een nationale zaak en het Reimerswaalplan van geen enkele invloed voor Putte is. Wethouder de Bruijn zegt het met het gestelde vertrouwen van de Voor zitter in GoS» niet helemaal eens te zijn.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1969 | | pagina 136