L/ Ik roep U,in naam van allen,een hartelijk volkom toe, Ontvang onze welgemeende felicitaties en vragen wij God,dat Hij Uwe en onze schreden zal geleiden,Uw en ons verstand moge verlichten,opdat wij tezamen onze gemeente mogen besturen met wijsheid en kracht,om haar te voeren tot eendracht,bloei en welvaart. Ik heb gezegd." De Voorzitter dankt den heer "ijnings voor zijn woorden van welkom en gelnkw nsch en daar niemand meer het woord verlangt,sluit hij de open bare vergadering van den Raa d. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 8