6 Ik roep U,in naam van allen,een hartelijk welkom toe, Ontvang onze welgemeende felicifcfcties en vragen wij God,dat Hij Uwe en onze schreden zal geleiden,Uw en ons verstand moge verlichten,opdat wij tezamen onze gemeente mogen besturen met wijsheid en kracht,om haar te voeren tot eendracht,bloei en wolvaart. Ik heb gezegd," De Voorzitter dankt den heer Wljnings voor zijn woorden van welkom en gelnkwonsch en daar niemand meer het woord verlangt,sluit hij de open bare vergadering van den Raa d. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 6