o Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met 5 tege 2 afremmen verworpen. Het voorstel van dhr.kijnings wordt met 5-2 stemmen aange nomen. Vóór de heerentPh.Hendrlkx, H.Wijnings, P.Wouters, H.Hendrik en P.Hoendervangers. Tegen de heeren A.G.LeiJs en L.ven de Sande. Voor de behandeling van punt 7 stelde dhr.Wljnlngs voor de geheimhouding betreffende het verhandelde in klle besloten vergader ingen gedurende het tijdperk van 6 September 1927 tot 1 Februari 1928 op te heffen. Het voorstel van dhr.Wljnlngs wordt met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. Vóór de heeren, H.Wijnings,H.Hendriks,P.Wouters,Ph.Hendrlkx en P.Hoendervangers. Tegen de heeren A.G.Leijs en L.van de Sande. 8.Vast8telling van een aanvullingskohier der honden belasting 1928. De Voorzitter zget, dat nog enkele ingezetenen moeten aange slagen worden in de hondenbelasting 1928 en leest de naman der be lastingschuldigen voor, waarna het aanvulllngskohler met afcgemeene stemmen wordt vastgesteld. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering te kwart voor 7 door den Voorzitter gesloten. De Wethouder,,.. De urgemeester,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 68