Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met 5 tege 2 stemmen verworpen. Het voorstel van dhr.TEijnings wordt met 5-2 stemmen aange nomen. Vóór de heerenrPh.Hendrikx, H.Wijnings, P.Wouters, H.Hendrik en P.Hoendervangers. Tegen de heeren A.G.Leijs en L.van de Sande. Voor de behandeling van punt 7 stelde dhr.Wijnings voor de geheimhouding betreffende het verhandelde in ille besloten v©rgader- ingen gedurende het tijdperk van 6 September 1927 tot 1 Februari 1928 op te heffen. Het voorstel van dhr.Wijnings wordt met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. Vóór de heeren, H.Wijnings,H.Hendriks,P.Wouters,Ph.Hendrikx en PHoendervangers. Tegen de heeren A.G.Leijs en L.van de Sande. 8.Vaststelling van een aanvullingskohier der honden belasting 1928. De Voorzitter zget, dat nog enkele ingezetenen moeten aange slagen worden in de hondenbelasting 1928 en leest de naman der be lastingschuldigen voor, waarna het aanvullingskohier met a^gemeene stemmen wordt vastgesteld. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering te kwart voor 7 door den Voorzitter gesloten. De Wethouder, De ^urgemeester,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 64