11. a ntoor-uren Burp orjli jke Stand. De voorzitter stelt voor de kantooruren voor den hu-? rljke stand te 12. Be ïdir'.n ccrétaris. De voorzitter dra agt het voorzitterschap vtn de Raad over op den 'et hou der outers. In - bander van deze lept de secretaris r1acrna ie hij de 'wet voorge schreven e den a' e tb ouder 'outers we ct de benoemde secr-taris pol k. Biets.meer te beh.ard.el.en zijnde sluit de oorzittcr de vergadering. bepalen van 3-6 uur r Met algemeene et inmen wordt dit voorstel aangenomen. "e wethouder De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 24