1 bepaling van de toegezegde provisie aan W, van Overveld met de korting aan de gemeente is rekening gehouden. Hij zegt tot slot toe afschriften van de hierover gevoerde correspondentie aan het lid van der Smissen te zullen zenden. 15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van - /O - 5/ de voorzitter, 223-226/hs/2-10-5l/17,

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 48