I q *2r 6. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van /<3 De secretaris, De voorzitter, 53-55/HB0/30-3-51/18

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 18