f H r 1 Raad s ve r gade ring d.d. 24 januari 1975* Aan de Raad der gemeente OSSENDREOHT. ONDERWERP? aanschaf nieuwe vrachtauto. Ossendreoht, 16 januari 1975 De huidige vrachtwagen van de gemeente werd aangeschaft in I965 en is sinds 197° geheel afgeschreven. De slijtage-mankementen nemen toe en daardoor dreigt het verdere gebruik van deze auto financieel ongunstiger te worden dan de aanschaf van een nieuwe. De voorkeur gaat wederom uit naar een DAP-chassis-type Y 1600. Uitgaande van de prijzen september/oktober 1974 zijn ie kosten van de vrachtauto met bijbehorende voorzieningen - exclusief B.T.W. te stellen als volgts - DAF-chasis type Y1600 f, 45.525. - opbouw met driezijdige hydraulische kipconstruc tie laadvermogen 6-8 ton - 7.250.— - hydraulische laad- en loskraan met grijperinstal latie - 18.455.— Samen f. 71*230. De thans in gebruik zijnde sneeuwploeg dateert van 1963 en is reeds lang afgeschreven. Dit apparaat is merkbaar aan slijtage onder hevig en moeilijk hanteerbaar om in de juiste stand te houden. Voor een bedrag van f. 5*820.is een sneeuwploeg verkrijgbaar met een naar drie zijden verstelbaar blad, en bedienbaar vanuit de cabine. Het totaal benodigde crediet is te ramen als volgt: - auto met opbouw- en kraan f. 71*230.— - sneeuwploeg - 5*820.— f. 77.O5O.— - prijsstijgingen na september 1974 10$ - 7*700.— - b.t.w. 16$ - 13.560,— - onvoorzien en afronding - 1,690.— Totaal f.100.000. Voorgesteld wordt genoemd crediet beschikbaar te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A, van Gils. I •il J J II

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 8