1 I I J jI If! I in f J ill :'l 1: I [jI Ons college resumeert dat over het voorliggend concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur het onaanvaardbaar moet worden uit gesproken, omdat het leidt tot: a. uitholling van de gemeentelijke autonomie; b. degradatie van het lokaal bestuur; c* centralisatie in plaats van decentralisatie in de rechtsorde; d. het tegengestelde van politieke participatie; e. vergroting van de afstand; burger-bestuurder; f. concentratie van politieke macht op boven gemeentelijk niveau; g. liquidatie van een groot aantal thans bestaande gemeenten; h. verschraling van ons democratisch hestel. Ons college dringt bij Uwe Baad aan zich te conformeren aan het standpunt van de gewestraad. Burgemeester en Methouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, w.g. L. Mous w-9- ^rs- A. E. A. van Gils i j t i Hi i i

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 86